🕙: 4 min.
image_pdfimage_print

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki (ADMA) zostało założone 18 kwietnia 1869 roku przez księdza Bosko, jako druga grupa jego dzieła, po salezjanach, w celu “propagowania chwały Matki Zbawiciela, aby zasłużyć na Jej opiekę w życiu, a szczególnie w chwili śmierci“.”.

            Pobożne Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki powstało po inauguracji bazyliki poświęconej Najświętszej Dziewicy, która miała miejsce 9 czerwca 1868 roku w Turynie. Wraz z budową bazyliki ksiądz Bosko na własne oczy zobaczył realizację słynnego snu z 1844 roku, w którym Dziewica Maryja, w postaci pastuszki, pokazała mu “ogromny i wysoki kościół”, w którego wnętrzu znajdowała się “biała wstęga, na której dużymi literami było napisane: HIC DOMUS MEA, INDE GLORIA MEA“. Mnóstwo ludzi składało ofiary na budowę sanktuarium jako wyraz wdzięczności za łaski otrzymane od Maryi Wspomożycielki. Wierni “wielokrotnie prosili o założenie pobożnego stowarzyszenia czcicieli, którzy zjednoczeni w tym samym duchu modlitwy i pobożności oddawaliby hołd wielkiej Matce Zbawiciela, wzywanej pod tytułem Wspomożycielki”. Ta prośba ludzi – pomimo, że w Turynie istniało już wielowiekowe (XII wiek) i silne nabożeństwo do Matki Bożej pod tytułem Pocieszycielki – wskazuje, że inicjatywa przyszła „z góry”.

Cupola Basilica Maria Ausiliatrice, Torino

W ten sposób można również zrozumieć powód prośby o zatwierdzenie Stowarzyszenia, którą wystosował sam ksiądz Bosko: “Niżej podpisany pokornie wyjawia Waszej Ekscelencji, że dla wyłącznego pragnienia szerzenia chwały Bożej i dobra dusz miałby na myśli, aby w kościele Maryi Wspomożycielki, rok temu poświęconym przez Waszą Ekscelencję dla kultu Bożego, powstał pobożny związek wiernych pod nazwą „Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki”: głównym celem byłoby szerzenie czci Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa do Maryi „Auxilium Christianorum”: tytuł, który wydaje się być bardzo przyjemny dla najwyższej Królowej Nieba“. Jego prośba została nie tylko przyjęta, ale w niespełna rok od założenia (luty 1870) Pobożne Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki stało się Arcybractwem.

Nazwa “ADMA”, którą ksiądz Bosko nadał temu stowarzyszeniu, oznaczała Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki, gdzie słowo “czciciele” [devoti] oddaje to, czego nauczał św. Franciszek Salezy: “Pobożność [devozione] to nic innego, jak sprawność i duchowa żywotność, z jaką miłość prowadzi w nas swoje działania, a my przez nią, szybko i czule”. Ta pobożność jest dalej sprecyzowana: “Ksiądz Bosko, świadomy naszych trudności i słabości, uczynił kolejny, jeszcze piękniejszy krok: nie jesteśmy czcicielami Maryi „w ogólności”, ale czicielami Maryi Wspomożycielki. W jego doświadczeniu dar miłości, który jednoczy z Ojcem i z Synem (łaska) i który pobudza do działania (miłość), przechodzi wyraźnie, wręcz zmysłowo, przez macierzyńskie pośrednictwo Maryi”, jak podkreśla następca księdza Bosko, ks. Ángel Fernández Artime.
            Ksiądz Bosko założył ADMA, aby dzielić się łaską oraz szerzyć i bronić wiary ludzi, propagując na całym świecie cześć do Jezusa Eucharystycznego i do Dziewicy Wspomożycielki, dwóch filarów naszej wiary. To ziarno zasiane przez świętego rozprzestrzeniło się obecnie na 50 krajów świata, z około 800 grupami przyłączonymi do pierwszej grupy ADMA w Turynie.
            Dzisiaj w ADMA, w szkole księdza Bosko, podąża się drogami modlitwy, apostolstwa i służby, w stylu rodzinnym. Żyje się i rozpowszechnia nabożeństwo do Eucharystii i Maryi Wspomożycielki, dowartościowuje się życie liturgiczne i spowiedź. Formacja chrześcijańska ma na celu naśladowanie Maryi w przeżywaniu “duchowości życia codziennego”, starając się kultywować chrześcijańskie środowisko gościnności i solidarności w rodzinie i we własnych miejscach życia.
            Z okazji 150-lecia powstania ADMA następca księdza Bosko w swoim liście Zawierz, zaufaj, uśmiechnij się! pozostawił Stowarzyszeniu pewne wskazówki. Zachęca, aby dać się prowadzić Duchowi Świętemu w celu odnowienia impulsu ewangelizacyjnego, zakotwiczonego na dwóch filarach: Eucharystii i nabożeństwie do Maryi Wspomożycielki, z kilkoma akcentami:
podążać drogą świętości w rodzinie, dając świadectwo poprzez wytrwałą miłość między małżonkami, między rodzicami i dziećmi, między braćmi i siostrami, między młodymi i starszymi;
zabrać Matkę Bożą do domu, naśladując Maryję we wszystkim, co się da;
zaproponować drogę uświęcenia i apostolstwa, prostą i dostępną dla wszystkich;
uczestniczyć w Eucharystii, bez której nie postępuje się w świętości
powierzyć się Maryi, będąc przekonani, że weźmie nas “za rękę”, aby doprowadzić nas do spotkania z Jej Synem Jezusem.

            Uprzywilejowanymi momentami do przeżywania i rozpowszechniania ludowego wymiaru nabożeństwa do Maryi Wspomożycielki oraz do wypraszania łask są praktyki pobożnościowe: wspomnienie 24 dnia każdego miesiąca, różaniec, nowenna przygotowująca do święta Maryi Wspomożycielki, błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki, pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, procesje, współpraca w życiu parafialnym.
            Członkowie ADMA są częścią wielkiego drzewa Rodziny Salezjańskiej, ruchu ludzi zapoczątkowanego przez księdza Bosko, pod przewodnictwem Maryi Wspomożycielki, na rzecz pracy z młodzieżą i środowiskami ludowymi: “Musimy się zjednoczyć – pisał w 1878 roku – między sobą i wszyscy ze Zgromadzeniem… dążąc do tego samego celu i używając tych samych środków… jak w jednej rodzinie, dzięki więzom braterskiej miłości, które pobudzają nas do pomagania i wspierania się nawzajem dla dobra bliźniego“. W Rodzinie Salezjańskiej ADMA ma za zadanie podkreślić szczególną pobożność eucharystyczną i maryjną, którą żył i szerzył św. Jan Bosko, pobożność, która wyraża fundamentalny element charyzmatu salezjańskiego. W tej perspektywie, między innymi, ADMA promuje dla całej Rodziny Salezjańskiej Międzynarodowe Kongresy Maryi Wspomożycielki, którego kolejna edycja odbędzie się w Fatimie w dniach 29 sierpnia – 1 września 2024 roku. Tytuł wybrany dla tego wydarzenia będzie brzmiał “Dam wam nauczyciela”, na pamiątkę snu księdza Bosko z dziewiątego roku życia, którego 200. rocznica będzie wtedy obchodzona.

            Aby lepiej poznać ADMA, poza stroną internetową admadonbosco.org, można również zajrzeć do mięsiecznych zeszytów formacyjnych “ADMA on line” oraz do kolekcji “Zeszytów Maryi Wspomożycielki“, które znajdują się na tej samej stronie. Można również śledzić profile społecznościowe Stowarzyszenia na Facebooku i Instagramie.