Świętość salezjańska

Świętość salezjańska      Charyzmat salezjański został potwierdzony przez Boga świętością księdza Bosko i całą rzeszą osób, które poszły za nim z czystym sercem, mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt, osób konsekrowanych i świeckich z wielu krajów świata. Niektórzy z nich zostali uznani za świętych przez Kościół, inni być może będą uznani za świętych w przyszłości, gdyż wiele spraw dotyczących beatyfikacji i kanonizacji jest w toku. Aby dowiedzieć się więcej o życiu i dziełach tych sług Bożych, przedstawiamy listę linków, pod którymi są oni opisani na różne ciekawe sposoby, zgodnie z zamysłem autorów.

N.

Info

Tytuł

Imię

NAZWISKO

Tytuł1

Tytuł2

Kraj1

Kraj2

SDB

Brw

Wik

Wikd

L5

L6

L7

001
Święty Jan BOSKO prezbiter Włochy
SDB Brw Wik Wikd


002
Święty Józef CAFASSO prezbiter
Włochy
SDB Brw Wik Wikd


003
Święta Maria Dominika MAZZARELLO dziewica
Włochy
SDB Brw Wik Wikd


004
Święty Dominik SAVIO nastolatek
Włochy
SDB Brw Wik Wikd


005
Święty Leonard MURIALDO prezbiter
Włochy
SDB Brw Wik Wikd


006
Święty Alojzy VERSIGLIA biskup męczennik Włochy Chiny SDB Brw Wik Wikd


007
Święty Kalikst CARAVARIO prezbiter męczennik Włochy Chiny SDB Brw Wik Wikd


008
Święty Alojzy ORIONE prezbiter
Włochy
SDB Brw Wik Wikd >donorione.org

009
Święty Alojzy GUANELLA prezbiter
Włochy
SDB Brw Wik Wikd


010
Święty Artemides ZATTI koadiutor
Włochy Argentyna SDB Brw Wik Wikd


011
Błogosławiony Michał RUA prezbiter
Włochy
SDB Brw Wik Wikd


012
Błogosławiona Laura VICUŇA nastolatka
Chile Argentyna SDB Brw Wik Wikd


013
Błogosławiony Filip RINALDI prezbiter
Włochy
SDB Brw Wik Wikd


014
Błogosławiona Magdalena MORANO dziewica
Włochy
SDB Brw Wik Wikd


015
Błogosławiony Józef KOWALSKI prezbiter męczennik Polska
SDB Brw Wik Wikd


016
Błogosławiony Alojzy VARIARA prezbiter
Włochy Kolumbia SDB Brw Wik Wikd


017
Błogosławiona Maria ROMERO MENESES dziewica
Nikaragua Kostaryka SDB Brw Wik Wikd


018
Błogosławiony August CZARTORYSKI prezbiter
Francja Polska SDB Brw Wik Wikd


019
Błogosławiona Euzebia PALOMINO dziewica
Hiszpania
SDB Brw Wik Wikd


020
Błogosławiona Aleksandrina Maria DA COSTA laiczka
Portugalia
SDB Brw Wik Wikd


021
Błogosławiony Albert MARVELLI laik
Włochy
SDB Brw Wik Wikd >chiesa.rimini.it

022
Błogosławiony Bronisław MARKIEWICZ prezbiter
Polska
SDB Brw Wik Wikd


023
Błogosławiony Zefiryn NAMUNCURÀ laik
Argentyna
SDB
Wik Wikd


024
Błogosławiona Maria TRONCATTI dziewica
Włochy Ekwador SDB Brw Wik Wikd


025
Błogosławiony Stefan SÁNDOR koadiutor męczennik Węgry
SDB
Wik Wikd


026
Błogosławiony Tytus ZEMAN prezbiter męczennik Słowacja
SDB
Wik Wikd


027
Błogosławiony Pius IX Giovanni Maria Mastai FERRETTI papież
Włochy
SDB Brw Wik Wikd


028 K+4 Błogosławiony Franciszek KĘSY i 4 współtowarzyszy męczenników laik męczennik Polska
SDB Brw Wik Wikd


029 K+4 Błogosławiony Czesław JÓZWIAK laik męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


030 K+4 Błogosławiony Edward KAZMIERSKI laik męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


031 K+4 Błogosławiony Edward KLINIK laik męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


032 K+4 Błogosławiony Jarogniew WOJCIECHOWSKI laik męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


033 C+31 Błogosławiony Józef CALASANZ i 31 współtowarzyszy męczenników prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


034 C+31 Błogosławiony Zacarías ABADÍA BUESA kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


035 C+31 Błogosławiony Francisco BANDRÉS SÁNCHEZ prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


036 C+31 Błogosławiony José BATALLA PARRAMÓ prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


037 C+31 Błogosławiony José BONET NADAL prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


038 C+31 Błogosławiony Jaime BONET NADAL prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


039 C+31 Błogosławiony Javier BORDAS PIFERRER kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


040 C+31 Błogosławiony Jaime BUCH CANAL koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


041 C+31 Błogosławiona María Amparo CARBONELL MUÑOZ dziewica męczennica Hiszpania
SDB
Wik Wikd


042 C+31 Błogosławiony José CASELLES MONCHO prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


043 C+31 Błogosławiony José CASTELL CAMPS prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


044 C+31 Błogosławiony Sergio CID PAZO prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


045 C+31 Błogosławiony Recaredo DE LOS RÍOS FABREGAT prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


046 C+31 Błogosławiony Miguel DOMINGO CENDRA kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


047 C+31 Błogosławiony Agustín GARCÍA CALVO koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


048 C+31 Błogosławiony Eliseo GARCÍA GARCÍA koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


049 C+31 Błogosławiony José GIMÉNEZ LÓPEZ prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


050 C+31 Błogosławiony Felipe HERNÁNDEZ MARTÍNEZ kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


051 C+31 Błogosławiony Julio JUNYER PADERN prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


052 C+31 Błogosławiony Antonio María MARTÍN HERNÁNDEZ prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


053 C+31 Błogosławiony Juan MARTORELL SORIA prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


054 C+31 Błogosławiony Pedro MESONERO RODRÍGUEZ kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


055 C+31 Błogosławiona María Carmen MORENO BENÍTEZ dziewica męczennica Hiszpania
SDB
Wik Wikd


056 C+31 Błogosławiony Jaime ORTIZ ALZUETA koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


057 C+31 Błogosławiony José OTÍN AQUILUÉ prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


058 C+31 Błogosławiony Alexandro PLANAS SAURÍ laik męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


059 C+31 Błogosławiony José RABASA BENTANACHS koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


060 C+31 Błogosławiony Angel RAMOS VELÁZQUEZ koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


061 C+31 Błogosławiony Gil RODICIO RODICIO koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


062 C+31 Błogosławiony Julián RODRÍGUEZ SÁNCHEZ prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


063 C+31 Błogosławiony Alvaro SANJUÁN CANET prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


064 C+31 Błogosławiony Félix VIVET TRABAL kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


065 S+62 Błogosławiony Henryk SAIZ APARICIO i 62 współtowarzyszy męczeństwa prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


066 S+62 Błogosławiony Tomás ALONSO SANJUÁN koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


067 S+62 Błogosławiony Emilio ARCE DÍEZ koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


068 S+62 Błogosławiony Pedro ARTOLOZAGA MELLIQUE kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


069 S+62 Błogosławiony Bartolomé BLANCO MÁRQUEZ laik męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


070 S+62 Błogosławiony José BLANCO SALGADO koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


071 S+62 Błogosławiony Manuel BORRAJO MÍGUEZ kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


072 S+62 Błogosławiony Pablo CABALLERO LÓPEZ prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


073 S+62 Błogosławiony Antonio Enrico CANUT ISÚS prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


074 S+62 Błogosławiona Teresa CEJUDO REDONDO laiczka męczennica Hiszpania
SDB
Wik Wikd


075 S+62 Błogosławiony Antonio CID RODRÍGUEZ koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


076 S+62 Błogosławiony Federico COBO SANZ aspirant męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


077 S+62 Błogosławiony Esteban COBO SANZ kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


078 S+62 Błogosławiony Juan CODERA MARQUÉS koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


079 S+62 Błogosławiony Pío CONDE CONDE prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


080 S+62 Błogosławiony Pascual DE CASTRO HERRERA kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


081 S+62 Błogosławiony Nicolás DE LA TORRE MERINO koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


082 S+62 Błogosławiony Higinio DE MATA DÍEZ aspirant męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


083 S+62 Błogosławiony Juan DE MATA DÍEZ laik męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


084 S+62 Błogosławiony Virgilio EDREIRA MOSQUERA kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


085 S+62 Błogosławiony Francisco EDREIRA MOSQUERA kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


086 S+62 Błogosławiony Ramón EIRÍN MAYO koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


087 S+62 Błogosławiony Antonio FERNÁNDEZ CAMACHO prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


088 S+62 Błogosławiony Manuel FERNÁNDEZ FERRO prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


089 S+62 Błogosławiony Salvador FERNÁNDEZ PÉREZ prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


090 S+62 Błogosławiony Victoriano FERNÁNDEZ REINOSO kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


091 S+62 Błogosławiony Esteban GARCÍA GARCÍA koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


092 S+62 Błogosławiony Pablo GARCIA SÁNCHEZ koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


093 S+62 Błogosławiony Mateo GAROLERA MASFERRER koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


094 S+62 Błogosławiony Anastasio GARZÓN GONZÁLEZ koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


095 S+62 Błogosławiony Valentín GIL ARRIBAS koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


096 S+62 Błogosławiony Tomás GIL DE LA CAL aspirant męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


097 S+62 Błogosławiony Manuel GÓMEZ CONTIOSO prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


098 S+62 Błogosławiony Andrés GÓMEZ SÁEZ prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


099 S+62 Błogosławiony Teódulo GONZÁLEZ FERNÁNDEZ kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


100 S+62 Błogosławiony Félix GONZÁLEZ TEJEDOR prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


101 S+62 Błogosławiony Sabino HERNÁNDEZ LASO prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


102 S+62 Błogosławiony Honorio HERNÁNDEZ MARTÍN kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


103 S+62 Błogosławiony Juan Luis HERNÁNDEZ MEDINA kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


104 S+62 Błogosławiony Andrés JIMÉNEZ GALERA prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


105 S+62 Błogosławiony Justo JUANES SANTOS kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


106 S+62 Błogosławiony Juan LARRAGUETA GARAY kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


107 S+62 Błogosławiony Miguel LASAGA CARAZO prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


108 S+62 Błogosławiony José LIMÓN LIMÓN prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


109 S+62 Błogosławiony José María CELAYA BADIOLA koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


110 S+62 Błogosławiony Francisco José MARTÍN LÓPEZ DE ARROYAVE koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


111 S+62 Błogosławiony Germán MARTÍN MARTÍN prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


112 S+62 Błogosławiony Manuel MARTÍN PÉREZ kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


113 S+62 Błogosławiony Luis MARTÍNEZ ALVARELLOS kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


114 S+62 Błogosławiony Francisco MÍGUEZ FERNÁNDEZ prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


115 S+62 Błogosławiony Antonio MOHEDANO LARRIVA prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


116 S+62 Błogosławiony Miguel MOLINA DE LA TORRE prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


117 S+62 Błogosławiony Félix PACO ESCARTÍN prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


118 S+62 Błogosławiony Antonio PANCORBO LÓPEZ prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


119 S+62 Błogosławiony Carmelo Juan PÉREZ RODRÍGUEZ subdiakon męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


120 S+62 Błogosławiony Heliodoro RAMOS GARCÍA koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


121 S+62 Błogosławiony Antonio RODRÍGUEZ BLANCO ksiądz diecezjalny męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


122 S+62 Błogosławiony Florencio RODRÍGUEZ GÜEMES kleryk męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


123 S+62 Błogosławiony Rafael RODRÍGUEZ MESA koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


124 S+62 Błogosławiony Antonio TORRERO LUQUE prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


125 S+62 Błogosławiony Dionisio ULLÍVARRI BARAJUÁN koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


126 S+62 Błogosławiony Esteban VÁZQUEZ ALONSO koadiutor męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


127 S+62 Błogosławiony José VILLANOVA TORMO prezbiter męczennik Hiszpania
SDB
Wik Wikd


128
Czcigodny Andrzej BELTRAMI prezbiter
Włochy
SDB
Wik Wikd


129
Czcigodna Teresa VALSÈ PANTELLINI dziewica
Włochy
SDB
Wik Wikd


130
Czcigodna Dorota CHOPITEA laiczka
Hiszpania
SDB
Wik Wikd


131
Czcigodny Wincenty CIMATTI prezbiter
Włochy Japonia SDB
Wik Wikd


132
Czcigodny Szymon SRUGI koadiutor
Palestyna
SDB
Wik Wikd


133
Czcigodny Rudolf KOMOREK prezbiter
Polska Brazylia SDB
Wik Wikd


134
Czcigodny Alojzy OLIVARES biskup
Włochy
SDB
Wik Wikd


135
Czcigodna Małgorzata OCCHIENA laiczka
Włochy
SDB
Wik Wikd


136
Czcigodny Józef QUADRIO prezbiter
Włochy
SDB
Wik Wikd


137
Czcigodna Laura MEOZZI dziewica
Włochy Polska SDB
Wik Wikd


138
Czcigodny Atyliusz GIORDANI laik
Włochy Brazylia SDB
Wik Wikd


139
Czcigodny Józef August ARRIBAT prezbiter
Francja
SDB
Wik Wikd


140
Czcigodny Stefan FERRANDO biskup
Włochy Indie SDB
Wik Wikd


141
Czcigodny Franciszek CONVERTINI prezbiter
Włochy Indie SDB
Wik Wikd


142
Czcigodny Józef VANDOR prezbiter
Węgry Kuba SDB
Wik Wikd


143
Czcigodny Oktawiusz ORTIZ ARRIETA biskup
Peru
SDB
Wik Wikd


144
Czcigodny August HLOND kardynał
Polska
SDB
Wik Wikd


145
Czcigodny Ignacy STUCHLY prezbiter
Czechy
SDB
Wik Wikd istuchly.cz

146
Czcigodny Antoni DE ALMEIDA LUSTOSA biskup
Brazylia
SDB
Wik Wikd


147   Czcigodny Karol Crespi CROCI prezbiter
Włochy Ekwador SDB
Wik Wikd      
148
Służebnica Boża Matylda SALEM laiczka
Syria
SDB
Wik Wikd


149
Sługa Boży Eliasz COMINI prezbiter
Włochy
SDB
Wik Wikd


150 Ś+8 Sługa Boży Jan ŚWIERC i 8 współtowarzyszy prezbiter męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


151 Ś+8 Sługa Boży Ignacy ANTONOWICZ prezbiter męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


152 Ś+8 Sługa Boży Ignacy DOBIASZ prezbiter męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


153 Ś+8 Sługa Boży Karol GOLDA prezbiter męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


154 Ś+8 Sługa Boży Franciszek HARAZIM prezbiter męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


155 Ś+8 Sługa Boży Franciszek MIŚKA prezbiter męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


156 Ś+8 Sługa Boży Ludwik MROCZEK prezbiter męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


157 Ś+8 Sługa Boży Włodzimierz SZEMBEK prezbiter męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


158 Ś+8 Sługa Boży Kazimierz WOJCIECHOWSKI prezbiter męczennik Polska
SDB
Wik Wikd


159
Sługa Boży Konstantyn VENDRAME prezbiter
Włochy Indie SDB
Wik Wikd


160
Sługa Boży Orestes MARENGO biskup
Włochy Indie SDB
Wik Wikd


161
Sługa Boży Andrzej MAJCEN prezbiter
Słowenia
SDB
Wik Wikd


162
Służebnica Boża Anna-Maria LOZANO dziewica
Kolumbia
SDB
Wik Wikd


163
Sługa Boży Karol DELLA TORRE prezbiter
Włochy Tajlandia SDB
Wik Wikd


164
Służebnica Boża Antonina BÖHM dziewica
Niemcy Meksyk SDB
Wik Wikd


165
Sługa Boży Karol BRAGA prezbiter
Włochy Chiny – Filipiny SDB
Wik Wikd


166
Sługa Boży Antonin BAGLIERI laik
Włochy
SDB
Wik Wikd
youtube.com youtube.com
167
Sługa Boży Rudolf LUNKENBEIN prezbiter męczennik Niemcy Brazylia SDB
Wik Wikd youtube.com

168
Sługa Boży Szymon BORORO laik męczennik Brazylia
SDB
Wik Wikd


169
Sługa Boży Sylwiusz GALLI prezbiter
Włochy
SDB
Wik Wikd


170
Sługa Boży Józef COGNATA biskup
Włochy
SDB
Wik Wikd


171
Służebnica Boża Rosetta MARCHESE dziewica Włochy SDB Wik Wikd
172 Sługa Boży Alojzy BOLLA prezbiter Włochy Ekwador – Peru SDB Wik Wikd
173 Służebnica Boża Vera GRITA laiczka Włochy SDB Wik Wikd
174 Sługa Boży Akash BASHIR laik męczennik Pakistan SDB Wik Wikd