O nas

Biuletyn Salezjański jest periodykiem, którego pomysłodawcą był św. Jan Bosko. Widząc, że jego praca na rzecz biednych i opuszczonych chłopców szybko się rozwija i nie mogąc już osobiście informować swoich współpracowników o postępie swoich działań i przyszłych pracach, w 1877 roku postanowił wykorzystać jeden ze środków społecznego przekazu swoich czasów: miesięczne biuletyny. W ten sposób ksiądz Bosko zapewnił sobie skuteczny środek komunikacji, który pozwolił mu na przekazywanie informacji innym o swoim nowatorskim dziele, a szczególnie tym, którzy nigdy o nim nie słyszeli i tym, którzy podejrzewali go o złe intencje. Jego dzieła miłosierdzia na rzecz młodzieży najbardziej pokrzywdzonej przez los i jego prewencyjna metoda wychowawcza inspirowały i ożywiały zaangażowanie apostolskie wielu osób.

Dzisiaj, po wielu latach, doświadczamy podobnej sytuacji: ekspansja dzieła salezjańskiego założonego przez świętego w 134 krajach na pięciu kontynentach i związana z tym mnogość używanych języków, czasami sprawiają trudność w poznawaniu pracy salezjanów na rzecz młodzieży. I tak jak wtedy, również i dzisiaj postanowiono wykorzystać środki społecznego przekazu używane dzisiaj, a w szczególności internet.
Potrzebę środka domunikacji, który przemawia jednym głosem w tak wielu językach, przeczuwał już sam ksiądz Bosko. Dziś, przy tak silnym rozpowszechnianiu charyzmatu salezjańskiego, jest on odczuwalny jeszcze bardziej. Na całym świecie jest przecież wiele inicjatyw salezjańskich, bardzo nowatorskich, które pozostają znane tylko w środowiskach lokalnych.

SalezjańsBiuletyn Salezjański OnLine (BSOL) jest więc kontynuacją inicjatywy księdza Bosko, nawiązującej do jego pierwotnej idei wyrażonej w 1885 roku, aby mówić jednym głosem, używając różnych języków.
Nowe medium jest oficjalną publikacją Zgromadzenia Salezjańskiego Salezjanów Księdza Bosko (SDB) w siedmiu językach: włoskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, niemieckim i polskim i ma na celu przybliżenie charyzmatu salezjańskiego w jego różnych formach wyrażanych w wielu częściach świata.