🕙: 8 min.
image_pdfimage_print

Zobaczmy, co oznacza dzisiaj żyć misją księdza Bosko wobec młodych, zwłaszcza tych, którzy żyją w ubóstwie w Azji Południowej.


Bóg wyraźnie powiedział księdzu Bosko, że musi skierować swoją misję przede wszystkim do młodych, zwłaszcza tych najbiedniejszych. Ta misja wobec młodych, zwłaszcza najuboższych, stała się powodem istnienia Zgromadzenia Salezjańskiego.

Podobnie jak nasz ojciec ksiądz Bosko, każdy salezjanin w dniu profesji zakonnej mówi Bogu: Ofiaruję się Tobie całkowicie. Zobowiązuję się poświęcić wszystkie moje siły tym, do których mnie poślesz, zwłaszcza do najuboższej młodzieży. Każdy współpracownik salezjański jest zaangażowany w tę samą misję.

Ostatnia Kapituła Generalna Zgromadzenia ponowiła prośbę, aby dać absolutny priorytet najuboższym, opuszczonym i bezbronnym.

Kiedy zaproponowano mi napisanie artykułu do Biuletynu Salezjańskiego, moje myśli natychmiast powędrowały ku temu, co uważam za jedną z największych inicjatyw na rzecz najuboższej młodzieży w południowoazjatyckim regionie Zgromadzenia Salezjańskiego, a mianowicie przygotowanie ubogiej młodzieży do zatrudnienia poprzez krótkoterminowe szkolenia zawodowe. Po 28. Kapitule Generalnej Region Azji Południowej podjął decyzję, aby pomóc młodym ludziom wyeliminować ubóstwo z ich rodzin. Ale zanim do tego przejdę, proszę pozwolić mi przedstawić Region Azji Południowej Zgromadzenia Salezjańskiego.

Region Azji Południowej obejmuje wszystkie dzieła salezjańskie w Indiach, Sri Lance, Bangladeszu, Nepalu, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Istnieje 11 inspektorii i 1 wizytatoria. Z ponad 3000 salezjanami, Region Azji Południowej reprezentuje 21,5% wszystkich salezjanów na świecie; pracują oni w 413 salezjańskich domach zakonnych, co stanowi 23,8% domów salezjańskich w Zgromadzeniu. Średnia wieku współbraci wynosi 45 lat. To opatrznościowe, że tak wielu salezjanów pracuje w regionie, który ma największą populację młodych ludzi i ubogiej młodzieży na świecie.

Do Rodziny Salezjańskiej w Regionie, oprócz salezjanów, należą: Instytut Córek Maryi Wspomożycielki (1789 członkiń), Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników (3652), Światowa Konfederacja Byłych Wychowanków (34091), Świecki Instytut Wolontariuszy Księdza Bosko (15), Siostry Misjonarki Maryi Wspomożycielki (915), Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki (905), Siostry Katechetki Maryi Niepokalanej Wspomożycielki (748), Uczniowie – Instytut Świecki Księdza Bosko (317), Siostry Maryi Wspomożycielki (102) i Siostry Wizytki Księdza Bosko (109).

Dzieła salezjanów, we współpracy z innymi członkami Rodziny Salezjańskiej oraz innymi osobami zakonnymi i świeckimi, docierają do ponad 21 170 893 odbiorców. Ta różnorodność dzieł (formalna i nieformalna edukacja techniczna, dzieła dla młodzieży zagrożonej [YaR, youth at risk], szkoły, szkolnictwo wyższe, parafie, ośrodki młodzieżowe, oratoria, praca socjalna itp.) jest skierowana na tychże odbiorców. Pozostali członkowie Rodziny Salezjańskiej prowadzą inne niezależne placówki, które docierają do wielu innych osób.

Świat, pod przewodnictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych, postawił sobie za pierwszy z Celów Zrównoważonego Rozwoju “wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach, wszędzie”. Dzieła salezjańskie osiągają te cele na wiele sposobów, ale jednym z najważniejszych jest krótkoterminowe szkolenie kompetencji oferowane ubogim młodym ludziom, którym następnie pomaga się znaleźć zatrudnienie i zarabiać na życie, aby stać się kluczowymi graczami, którzy wyprowadzają swoje rodziny z ubóstwa.

Salezjańska Konferencja Inspektorii Azji Południowej (SPCSA) stworzyła Don Bosco Tech (DBTech) jako narzędzie koordynujące wysiłki wszystkich inspektorii salezjańskich w tym obszarze pracy. Założony w 2006 r. model DBTech i jego nazwa były naśladowane w innych częściach świata. W ostatnich latach sieć (DBTech India) przeszkoliła ponad 440 000 młodych ludzi. Praca jest prowadzona za pośrednictwem różnych instytucji salezjańskich, a także poprzez szeroką sieć współpracy z innymi ośrodkami diecezjalnymi i zakonnymi oraz dzięki dużej liczbie wysoce zmotywowanych świeckich współpracowników, którzy są zaangażowani w pracę na rzecz najbiedniejszej części młodzieży.

Chociaż wyniki osiągnięte na przestrzeni lat na rzecz najuboższej młodzieży były wspaniałe, chciałbym podkreślić statystyki za lata 2022-2023, aby docenić pracę wszystkich salezjanów i ich współpracowników w realizacji marzenia księdza Bosko o poświęceniu się młodzieży, zwłaszcza najuboższej.

Zdecydowałem się przedstawić tę pracę przede wszystkim dlatego, że osiągnęła ona największy i najlepszy rezultat dla najuboższych rodzin.

Mamy sieć z 26 243 uczniami przeszkolonymi w ciągu jednego roku! Niewiele dużych instytucji na świecie może pochwalić się taką liczbą absolwentów (20 121) w ciągu jednego roku. Nawet wśród nich rzadko zdarza się, by tak wielu absolwentów pochodziło z najbiedniejszych warstw społeczeństwa.

Spośród nich około 18 370 znalazło zatrudnienie po zakończeniu szkolenia zawodowego (około 70 % przeszkolonych).

Wszystkim tym uczniom zaoferowano szkolenia i staże zawodowe całkowicie bezpłatnie. Osiągnięto to dzięki hojnemu wkładowi dobroczyńców i partnerów społecznej odpowiedzialności biznesu. DBTech ma ponad 30 partnerów finansowych, w tym firmy, fundacje i rząd.

O salezjańskiej preferencji na najbiedniejszych młodych ludzi, świadczy fakt, że prawie wszyscy stażyści pochodzą ze “słabszych ekonomicznie grup społecznych” (98%).

Jeszcze ważniejsze jest to, że 10 987 (55%) z 20 121 uczniów, którzy już ukończyli szkołę (pozostali są w trakcie szkolenia, oczekując na ukończenie kursów), pochodzi z rodzin o rocznym dochodzie poniżej 100 000 rupii, czyli około 1111 euro rocznie (licząc po kursie wymiany 1 euro = 90 rupii). Jest to dochód gospodarstwa domowego poniżej 100 euro miesięcznie. Oznacza to, że rodziny żyją za mniej niż 3 euro dziennie. Mówimy o rodzinach, a nie o pojedynczych osobach!

Dochód rodzinny rocznyDochód dzienny rodzinyLiczba kształconej młodzież% kształconej młodzieży
Poniżej 1 Lakh / Poniżej 1111 Europoniżej 3 Euro10.98755%
1-3 Lakhponiżej 3-9 Euro814440%
3-5 Lakhponiżej 9-15 Euro4692%
5-7 Lakhponiżej 15-21 Euro1611%
7 Lakh i więcej21 euro i więcej3602%
Ogółem 20.121 (+ 6.302 uczących się 
Uwaga: 1 euro = 90 rupii: 1 Lakh = 100.000 rupii

Po takim bezpłatnym szkoleniu ci ubodzy młodzi ludzie zarabiają obecnie średnio 10 000 rupii miesięcznie, dzięki czemu ich osobisty roczny dochód jest wyższy niż roczny dochód ich rodzin.

W kontekście potrzeby interwencji transformacyjnych opartych na wynikach, Rodzina Salezjańska w Azji Południowej, w której główną rolę odgrywają młodzi ludzie, szkoleni i zatrudniani, naprawdę formuje “uczciwych obywateli”. Młodzi ludzie, którzy zostali przeszkoleni i zatrudnieni, przyczyniają się dziś do budowania narodu. Roczny dochód generowany przez zatrudnionych studentów po bezpłatnym szkoleniu wynosi około 2 204 400 000 rupii, co stanowi równowartość około 24 493 333 euro rocznie.

Czas trwania szkolenia różni się w zależności od obszarów interwencji. Szkolenia prowadzone są w różnych sektorach: rolnictwo i pokrewne; odzież, makijaż i wyposażenie domu; motoryzacja; bankowość i finanse; uroda i wellness; dobra inwestycyjne; budownictwo; elektronika i sprzęt IT; przetwórstwo spożywcze; meble i wyposażenie; ogrodnictwo; rękodzieło i dywany; opieka zdrowotna; IT-ITES; logistyka; media i rozrywka; zarządzanie biurem; hydraulika; energetyka; handel detaliczny; turystyka i hotelarstwo i inne.

Należy również zauważyć, że w krajach rozwijających się, gdzie dziewczęta i kobiety są słabsze i bardziej bezbronne, usługi oferowane przez salezjanów są bardziej przeznaczone dla kobiet: ponad 53% stażystów, którzy ukończyli kurs, to kobiety.

Historie młodych ludzi, którzy zmienili swoje życie, wykorzystując możliwości oferowane przez dzieła salezjańskie, są bardzo ważne w budowaniu salezjańskiej opieki nad najuboższymi.

Salezjanie rzeczywiście otrzymali wsparcie wielu hojnych osób, fundacji, firm i rządów, aby doprowadzić do przemiany tak wielu młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w prawych i produktywnych obywateli. Jesteśmy im wszystkim naprawdę wdzięczni. Bóg pobłogosławił ten region także wzrostem powołań salezjańskich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej DBTech India: https://dbtech.in.

Ta praca, jak powiedziałby nam ksiądz Bosko, jest “naszą największą satysfakcją”! Jest skierowana do najuboższych. Obejmuje współpracę na dużą skalę między organami religijnymi i świeckimi. Jest wspaniałym przykładem współpracy między świeckimi. Jest skierowana do wszystkich młodych ludzi: 72% młodych odbiorców należy do religii hinduistycznej, która jest najliczniejszą religią w regionie Azji Południowej.

We Pamiętnikach Biograficznych czytamy słowa księdza Bosko: “Starajcie się zawsze mieć ubogie dzieci ludu. Nie zawiedźcie waszego głównego celu i niech wasze Towarzystwo zawsze ma to na uwadze: nie aspirujcie do większych rzeczy. […] Jeśli kształcicie ubogich, jeśli będziecie ubodzy, jeśli nie zrobicie zamieszania, nikt nie będzie o was zazdrosny, nikt nie będzie was szukał, zostawią was w spokoju, a wy będziecie czynili dobro” (MB IX,566).

Przedstawiamy również kilku młodych ludzi, którzy zmienili swoje życie po spotkaniu z charyzmatem księdza Bosko.Adna Javaid

Zmagania Adny Javaid rozpoczęły się w młodym wieku. Dorastała w ubóstwie. Urodziła się w Beminie, regionie położonym w sercu Srinagaru, letniej stolicy Dżammu i Kaszmiru w Indiach. Ojciec Adny, Javaid Ahmad Bhat, był sklepikarzem, który ledwo mógł utrzymać swoją rodzinę. Adna porzuciła szkołę po ukończeniu 12 klasy i przez kilka lat pozostawała w domu. Chciała realizować swoje marzenia, ale nie mogła znaleźć sposobu na ich spełnienie.
Pomimo trudnych okoliczności zaczęła pisać sztuki i wystawiać je w różnych miejscach w swojej okolicy. Jednak jej pierwsze wysiłki zakończyły się niepowodzeniem i spotykała się z jednym odrzuceniem po drugim. W 2021 roku Adna wystawiła swoją pierwszą sztukę “I Know I Was a Girl” dla swojej społeczności. Sztuka została źle przyjęta i Adna straciła wszystkie swoje oszczędności. Nie traciła jednak wiary i powoli budowała swoją przyszłość.
Podczas fundacji Don Bosco Tech w Srinagar w pobliżu jej miejscowości, Adna zobaczyła zespół Don Bosco Tech i porozmawiała z nimi o swoich problemach. Zespół przekonał ją do wzięcia udziału w szkoleniu i zapewnił o pomocy w znalezieniu pracy, więc zdecydowała się dołączyć do CRM Domestic Voice Domain.

Przełom w życiu Adny nastąpił w 2021 roku, kiedy zdała sobie sprawę, że jest bliżej swoich marzeń po szkoleniu w Don Bosco Tech Training Centre w Srinagarze. 
Od tego czasu Adna stała się jedną z najbardziej wpływowych i odnoszących sukcesy postaci w branży outsourcingu procesów biznesowych. Pomimo napotkania znacznych przeszkód i niepowodzeń, wytrwała, nadal ciężko pracowała i wierzyła w siebie i swoją wizję.
Obecnie pracuje jako Customer Care Process Executive w J&K Bank, wspierana przez DigiTech, Call System Pvt. Ltd, z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 12 101 rupii.
Adna jest teraz bardzo zadowolona ze swojego życia i pomaga wielu dziewczętom uczestniczyć w szkoleniach zawodowych w Don Bosco Tech Training Centre w Rajbagh, Srinagar.Peesara Niharika

Peesara Niharika pochodzi z małej miejscowości położonej daleko od centrum Don Bosco Tech w Karunapuram. Ukończyła studia dzięki wsparciu rodziców, którzy są pracownikami najemnymi. Trudności i niedociągnięcia były hasłami jej życia od najmłodszych lat. W pewnym momencie swojego życia porzuciła nawet szkołę i wspierała rodziców finansowo, pracując na farmie z mieszkańcami wioski. Tęskniła jednak za wyższym wykształceniem, gdy widziała, jak jej koledzy z klasy idą na uniwersytet, podczas gdy ona pracuje na polu ryżowym.
Pewnego dnia, szukając możliwości pracy, Niharika natknęła się na kampanię informacyjną w Karunapuram zorganizowane przez pracowników Don Bosco Tech Centre i podjęła stanowczą decyzję o zapisaniu się do programu szkolenia zawodowego. Interesując się zarządzaniem relacjami z klientami, zapisała się do programu CRM Domestic Non-Voice w Don Bosco Tech Centre w Karunapuram.
Podczas programu szkoleniowego była bardzo aktywna i wszechstronna, starając się skutecznie komunikować ze wszystkimi uczestnikami w swojej grupie. Jest wszechstronnie utalentowana, z umiejętnościami takimi jak taniec, śpiew i gra, i entuzjastycznie szerzy wokół siebie pozytywne nastawienie. Dzięki sesjom umiejętności życiowych udało jej się pozbyć nieśmiałości i tremy.

Po rozmowie kwalifikacyjnej została zatrudniona przez Ratnadeep w Hyderabad na stanowisko przedstawiciela ds. obsługi klienta z pensją 14 600 rupii miesięcznie, w tym ubezpieczenie. Niharika jest teraz w stanie opiekować się swoją rodziną i wspierać rodziców, którzy są niezmiernie wdzięczni Don Bosco Tech Society za ogromną przemianę w życiu ich córki. Niharika zdecydowanie potwierdza, że jej podróż do centrum Don Bosco Tech w Karunapuram pozostanie szczęśliwym wspomnieniem do końca życia.


Chanti V.

“Różnica między tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być, polega na tym, co robisz”.
Chanti pochodzi z rodziny o niskich dochodach w Vepagunta, Vishkapattanam. Po ukończeniu szkoły średniej chciał podjąć studia wyższe, ale nie było go stać na pokrycie kosztów czesnego. Następnie dowiedział się o centrum szkoleniowym Don Bosco Tech w Sabbavaram dzięki przyjacielowi z sąsiedztwa i kampanii informacyjnej w jego wiosce. Dowiedział się od doradców, że instytut ten oferuje bezpłatne szkolenia z certyfikatami National Skill Development Corporation.
Po zapisaniu się do Don Bosco Tech, oprócz kursu e-commerce, Chanti nauczył się także mówionego angielskiego i obsługi komputera. Trenerzy wciąż pamiętają, że pierwszego dnia w Don Bosco Tech zauważyli jego słabe umiejętności komunikacyjne i mniej niż minimalną wiedzę komputerową. W jego wiosce nie było odpowiedniego systemu edukacji ani udogodnień, które umożliwiłyby mu zdobycie takich umiejętności. Jednak jego wytrwałość w nauce nowego przedmiotu i potrzeba lepszej pracy przekonały trenerów do umieszczenia go w sektorze e-commerce.
Udało mu się zdobyć pracę w firmie Ecom Express jako chłopiec na posyłki. Po zdaniu sobie sprawy z jego talentu, firma dała mu więcej odpowiedzialności i teraz zarabia 20 000 rupii miesięcznie.

On i jego rodzice są bardzo zadowoleni z jego osiągnięć. Jest bardzo wdzięczny Instytutowi za uczynienie go tym, kim jest dzisiaj. Stał się inspirującym przykładem dla chłopców z jego wioski, którzy walczą o znalezienie przyzwoitej pracy. Opowiadał wielu z nich o DB Tech, Sabbavaram, a wielu wyraziło chęć zapisania się do instytutu.


Klerina N Arengh

Klerina N Arengh z Meghalaya ukończyła 10. rok nauki w 2009 r. jako uczennica eksternistyczna. Wtedy usłyszała o Don Bosco Tech Society, które oferuje bezpłatne szkolenia i staże poza granicami kraju. Była bardzo zainteresowana i zdecydowała się wziąć udział w szkoleniu.
Zapisała się na kurs Skill Meghalaya F& B Service Associate Batch-2 w centrum Don Bosco Tech w Shillong. Wszyscy jej koledzy z klasy byli młodsi od niej, więc większość z nich dokuczała jej i nazywała ją mamą, ale ona ich ignorowała.
Była bardzo punktualna, pełna szacunku i bardzo dobrze się uczyła. Uczyła się wszystkiego szybciej niż jej koledzy z grupy. Przez 2 miesiące szkolenia wykazywała się dyscypliną i osiągała doskonałe wyniki. Wreszcie, po ukończeniu szkolenia, DB Tech zaoferował jej pracę w hotelu JW Marriott Sahar Mumbai jako recepcjonistka z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 15 000 rupii.
Jest bardzo wdzięczna DBTech i MSSDS Skill Meghalaya za umożliwienie jej godnego życia. Teraz, dzięki tej pensji, będzie mogła wesprzeć finansowo swoich rodziców.

Ks. Biju Michael, SDB
Radca Generalny dla Azji Południowe